Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng

Thương mại LionCart.Net

LionKart
LionCart.Net

1/  Thời hạn đổi/trả hàng

 Quý khách hàng được đổi/trả sản phẩm đã mua trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày quý khách nhận được hàng.
 

2/ Điều kiện đổi/trả hàng

LionCart.Net - Điều kiện đổi trả đơn hàng
 
Bất kỳ trường hợp nào không đáp ứng được những điều kiện như nêu trên đều bị từ chối đổi/trả hàng.


Đang update thêm
Cảm ơn bạn đã tin tưởng LionCart.Net

Nhận xét về bài viết

Đăng nhập tài khoản

Bạn chưa có tài khoản. Đăng ký

Quên mật khẩu »

 Đăng nhập
Đăng ký tài khoản

Bạn đã có tài khoản. Đăng nhập

security

 Đăng ký
Khôi phục mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản. Đăng ký

captcha
 Lấy mật khẩu